Một dấu chấm xuống dòng

Dấu chấm xuống dòng cho một đoạn văn.
Đoạn văn mới cách xa hơn một chút và từ đầu tiên phải viết hoa thật to!

 

http://www.theuchuthap.com/upload/theuchuthap/product/product73020.jpg

Leave a Reply

*