DNS Google chập chờn

Hôm nay DNS Google 8.8.8.8 chập chờn mấy lần, không phần giải được tên miền, nhưng sao chỉ ảnh hưởng FPT, Viettel không bị!?

Leave a Reply

*