Header .rar as text/plain – how to fix

Mặc định của Apache: DefaultType text/plain
Do đó, nếu file k dc quy định trong /etc/mime.types thì sẽ bị server apache header về

Content-Type: text/plain;

Thì trình duyệt sẽ mở và đọc nó -> Không mong muốn

Cách fix:

Thêm dòng

application/x-rar-compressed    rar

Vào /etc/mime.types

Cách 2 cho cpanel:

Vào Cpanel -> Mime type -> Gõ vào Mime và ext mong muốn (VD: application/x-rar-compressedrar)

(REF: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/conf/mime.types?view=annotate)

Phân biệt MIME type và Handler:

MIME type: Quyết định hành vi của browse

Handler: Quyết định hành vi của Sevrer

—————

Áp dụng cho thuvienvatly.com và www.quanaosi.com thành công

Leave a Reply

*