Archive for Tháng Hai, 2012

Chọn Súng hay Bơ?

Hôm nay empty các log nặng, empty các table nặng (>2 triệu records), backup sang 1 database khác, chạy cron optimization table 10 phút một lần.

Kết quả: Ram giảm đáng kể, Không còn hiện tượng quá tải do chiếm dụng CPU quá nhiều khi đồng loạt query vào các table log vĩ đại nữa.

Vì vậy, Chọn súng hay bơ? cần phải cân đối, đôi khi phải hi sinh.

Một số ảnh đẹp từ cuộc thi Physics World Photo Challenge

Cuộc thi ảnh đẹp vật lí ‘Physics World Photo Challenge‘ do tạp chí Physics World của Anh tổ chức vẫn đang diễn ra. Dưới đây, chúng tôi trích giới thiệu với các bạn một số ảnh đẹp từ cuộc thi này. Thứ tự các bức ảnh là ngẫu nhiên, và các bức ảnh là do chúng tôi lựa chọn theo quan điểm cá nhân. Read the rest of this entry »

Ảnh hưởng tâm lý từ màu của website

Đây là một danh sách hướng dẫn đơn giản những màu sắc thông thường và các kiểu ấn tượng đầu tiên, cảm xúc tâm lý mà chúng có thể mang tới người xem trang web:

Read the rest of this entry »