Archive for Tháng Năm, 2012

Kiểm tra thứ hạng website theo từ khóa

Bạn đang tiến hành chiến dịch thăng hạng cho từ khóa sau khi đã thiết kế một website, bạn đã tuân thủ đúng quy trình quảng bá website, như trao đổi liên kết, cập nhập nội dung, tối ưu tiêu đề, thẻ miêu tả… tuy nhiên thời gian đầu thật khó để biết những từ khóa bạn đang quảng cáo nằm ở vị trí nào trong kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa đó. Bạn phải lần lượt bấm từng trang sau đó quan sát để tìm trang web của mình. Thật là bất tiện Read the rest of this entry »