About

Trần Triệu Phú,

một CTV của Thuvienvatly.com,

đã từng là một giáo viên vật lý và hiện tại vẫn say mê vật lý!

Nói như thế không có nghĩa là những thứ thú vị khác không say mê :)