Archive for the ‘Alexa’ Category

Thư Viện Vật Lý đã lọt vào top 500 ở VN

Theo Alexa ngày 7/12

Thư Viện Vật Lý đã lọt vào top 500 ở VN rồi, 477

yeah

Tiến tới top 500 Việt Nam

Hôm nay Thư Viện Vật Lý lọt qua ngưỡng 600 VN và 130k thế giới.

Một kết quả tuyệt vời trên con đường tiến tới top 500 VN

Nguồn http://www.alexa.com/siteinfo/thuvienvatly.com