Archive for the ‘Chung’ Category

Hình ảnh các trang web trong ngày chống SOPA

Google tự “kiểm duyệt” logo của hãng bằng dải băng đen, Wikipedia không cho truy cập các bài viết tiếng Anh để mọi người cảm nhận viễn cảnh không còn cơ hội tìm kiếm thông tin miễn phí trên mạng “khủng khiếp” thế nào. Read the rest of this entry »

Wiki đình công chống Dự luật bản quyền Internet – SOPA

Trang Wikipedia tiếng anh kêu gọi chống lại  Dự luật bản quyền Internet – SOPA vì một môi trường iternet tự do bằng cách đình công 24h bắt đầu từ ngày 18/1 hôm nay

Read the rest of this entry »