Archive for the ‘DNS’ Category

DNS Google chập chờn

Hôm nay DNS Google 8.8.8.8 chập chờn mấy lần, không phần giải được tên miền, nhưng sao chỉ ảnh hưởng FPT, Viettel không bị!?