Archive for the ‘jQuery’ Category

5 công nghệ được sử dụng bởi các website lớn

Chúng ta đều biết những gì đang xảy ra trên đầu trang của các trang web lớn, một phần là đươc hiển thị ra bên ngoài. Đó là tất cả nội dung tương tác với người dùng. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi những gì xảy ra bên dưới các trang đó? Các công cụ và công nghệ hỗ trợ các trang web lớn và làm cho sự kỳ diệu đến với nhau là gì?

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu bạn 5 công nghệ có ảnh hưởng nhất được sử dụng ở các trang web . Tôi phải thừa nhận trước rằng danh sách này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại trang web bạn nhìn vào. Đối với danh sách của tôi, tôi cố tình bỏ qua một số công cụ và công nghệ rõ ràng và khá nổi tiếng, bao gồm cả WordPress, Disqus, hoặc một số ngôn ngữ mã hóa (HTML, PHP, CSS). Những gì còn sót lại, là những thứ được gọi là “ma thuật”, tức là loại công cụ mà ít người trong chúng ta nghĩ tới nó. Read the rest of this entry »