Posts Tagged ‘facebook’

Wiki đình công chống Dự luật bản quyền Internet – SOPA

Trang Wikipedia tiếng anh kêu gọi chống lại  Dự luật bản quyền Internet – SOPA vì một môi trường iternet tự do bằng cách đình công 24h bắt đầu từ ngày 18/1 hôm nay

Read the rest of this entry »

Bảo vệ: Kinh nghiệm share thông tin PR hiệu quả trên Facebook

Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu: